top of page
Holding Plant

MILJØBÆREKRAFT

Bærekraft-symbol_2.png
Bærekraft-symbol_1.png
Expopodisplay,

skal være en miljøvennlig bedrift,

der hver medarbeider har ansvar for å ta hensyn til miljøet i det daglige arbeidet.

Bærekraft-symbol.png
Expopodisplay,

er opptatt av miljø og har tatt tak i:

  • Vareutvalg

  • Underleverandører

  • Transportløsninger

  • Retur og resirkulering

  • Avfallshåndtering

  • Kontor

  • Mål om å bli Miljøfyrtårn

Expodisplay, skal prøve å følge gjeldene lover og regler samt være et forbilde ved å minimere miljøbelastingen.

Miljøhensyn er alltid i fokus når vi skal velge leverandører.

 

Vi utfordrer våre leverandører til å miljøtilpasset sin egen virksomhet og sine produkter.

 

Vi skal så langt det er mulig benytte produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser,  produktenes kvalitet og ytelse.

Lokasjon

Vi leier moderne lokaler med tilbud om gratis lån av elbiler, p-plasser for private el-biler.

Lokalene ligger i umiddelbar nærhet til t-bane samt marka rett uten for lokalene.

Lokalene er i et felleskap så forbruk av energi er lav, vi har natt senkning på temperatur og aircondition, samt bevegelses styrt belysning som er led lys.

Vi har en felles miljøstasjon for avfallshåndtering på bygget som det enkel å sortere avfallet riktig slik at dette blir ivaretatt på en veldig god måte.

Papp, plast, metall, batterier, tonerkassetter, matavfall,

el. avfall og matavfall.

Bærekraft-symbol_3.png
Våre tiltak inngår

Tilby kunder miljøriktige produkter som prioriterer miljøet. Produkter som er produsert på en bærekraftig måte.

 

Aktivitet å etterstrebe å velge og få fram miljøvennlige produkter ved salg og innkjøp. Øke kunnskapen og bevisstheten for miljøspørsmål hos ansatte.

Fremme og oppmuntre miljøbevisstheten så vel internt som hos våre kunder eller leverandører.

 

Logistikk og transport skal  å planlegges og gjennomføres med størst mulige miljøhensyn. 

Arbeide for stadige forbedringer og utvikling til våre kunder.

Være sparsomme med alt forbruksmateriell.

Gjenvinne emballasje og forpakningsmateriell.

Passe på at drift av lokaler praktiserer miljøvennlig drift.

"Vi har en vei å gå men, vår ambisjon er å stadig bli bedre og vi har kommet godt i gang med prosessen"
bottom of page