top of page

Våre vilkår og betingelser.

01

 Vilkår og betingelser

02

Definisjoner

03

Priser og betalingsbetingelser

Vilkår_bilde.gif

Disse generelle vilkår og betingelser for salg gjelder for alt salg fra Expodisplay AS med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene før levering finner sted.

04

Feil og mangler i leveransen. Klager og ansvar.

Expodisplay er ansvarlig for feil eller mangler ved levering forårsaket av Expodisplay. Dette gjelder også dersom leveransen ikke inneholder alle elementene kunden har bestilt eller kunden har blitt sendt feil vare/produkt. Reklamasjon må gjøres så snart som mulig og senest innen 3 (tre) dager etter at kunden har mottatt varen. Hvis noe er feil eller ødelagt MÅ dette gis beskjed om før produktet tas i bruk.

07

Overføring av risiko.

Med mindre annet er avtalt, går risikoen over til kunden i øyeblikket varene er overlevert til fraktselskap. Dersom leveringen er utført av Expodisplay, går risikoen over til kunden i øyeblikket kunden kvitterer for mottak av varen.

Expodisplay betyr Expodipslay as , Orgnr. 986 702 814. Hvis salget omfatter levering fra Expodisplay sine underleverandører, gjelder Expodisplay sine vilkår og betingelser for disse leveransene også. Kunde betyr personen, selskapet eller enheten som bestiller varer fra Expodisplay.

Alle priser er oppgitt i norske kroner, eksklusive merverdiavgift. Pakking og levering belastes separat. Hvis kreditt innvilges, er betaling normalt med forfall innen 10 (ti) dager, med mindre annet er avtalt skriftlig. Ved forsinket betaling, vil en påminnelse bli sendt før saken blir sendt til et inkassobyrå. Forsinkelsesrenter og purregebyr vil bli beregnet etter gjeldende rente; ref. Den Norske Lov om renter ved forsinket betaling med mer. Inkassoavgifter vil bli belastet kunden.

05

Regler for retur av defekte varer.

06

Frakt og levering.

Defekte varer må returneres så snart som mulig etter mottak, senest 5 (fem) dager etter at retur er avtalt. Returer må avtales på forhånd med Expodisplay. Expodisplay vil håndtere forespørsel om retur innen 3 (tre) virkedager etter å ha mottatt klagen. Returfrakt er på kundens regning med mindre annet er avtalt. Varer må returneres i den stand de ble mottatt og i originalemballasjen så langt som praktisk mulig. Varene som returneres må likevel være forsvarlig pakket.

Expodisplay velger normalt den

billigste metoden for levering,

vanligvis via budtjenester eller

Schenker.

Kunden kan spesifisere en annen leveringsmetode hvis ønskelig.

All frakt bekostes av kunden med

mindre annet er avtalt på tidspunktet

for bestillingen

08

Salgspant.

09

Tvister.

Expodisplay har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på fakturabeløpet pluss renter og kostnader; ref. § 3-14 flg. av Den Norske Panteloven. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før de er betalt for i sin helhet, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene er overlevert.

Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan bringes inn for Oslo tingrett som verneting. Norsk lov gjelder.

Vilkår_bilde_1.gif
bottom of page